umetnici 
ser eng esp
Gordana Lebović

Gordana Lebović, pozorišni reditelj, diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Duže od petnaest godina bavi se istraživačkim radom na polju savremenog teatra i umetnosti. Autor je i osnivač multimedijalnog projekta Omen iz kog je nastao Omen teatar.

Autor, reditelj, producent, koordinator i voditelj radionica, kako u okviru Omen teatra, tako i u projektima u kojima je Omen teatar učestvovao. Svoj rad bazira na istraživačkim i eksperimentalnim procesima, pomerajući granice savremenog teatra, povezujući ga sa drugim sferama savremene umetnosti i koristeći dobijene metode u edukativnom i humanitarnom radu. Predstave Gordane Lebović su izvođene u zemlji i inostranstvu, a i na mnogim domaćim i internacionalnim festivalima. Živi i radi u Beogradu.

Slobodan Beštić

Slobodan Beštić, glumac, diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti. Clan je Narodnog pozorista u Beogradu od 2001 godine.

Pored glumačkog rada, Slobodan Beštić je radio i kao profesor na BK akademiji u Beogradu, Fakultetu dramskih umetnosti u Cetinju i Umjetničkoj akademiji u Osjeku. Osnivač je SVAN teatra. U okviru Omen teatra učestvuje kao autor, glumac i voditelj radionica. Dobitnik je više domaćih i stranih glumačkih priznanja. Živi i radi u Beogradu.

 

Vedran Vučić

Vedran Vučić, jedan od osnivača Omen teatra, bavi se primenom tehnologija u analizi, sintezi i transformaciji zvuka u scenskim umetnostima. Komponovao je muziku za pozorišne predstave, performanse, savremeni ples i druge oblike savremenog umetničkog izraza.

U svom radu se bavi primenom slobodnog softvera u umetnosti i uspostavljanju uspešne saradnje između programera i umetnika.  Poseban značaj daje obrazovnim aktivnostima koji omogućavaju umetnicima da obogate i prošire načine umetničkog izraza upotrebom savremenih tehnologija. Objavljivao je članke u raznim časopisima i publikacijama. Sarađuje sa naučnicima i umetnicima u oblasti primene veštačke inteligencije i robotike u umetnosti. Živi i radi u Beogradu.

Janoš Buš

Janoš Buš, glumac i performer, jedan je od osnivača Omen teatra. U svom višegodišnjem radu bavi se primenjenim istrazivanjem glumačkih tehnika u savremenom pozorištu. Glumac, autor i voditelj radionica u pozorišnim, edukativnim i humanitarnim projekatima OMEN teatra. Živi i radi u Beogradu.

 

 

Igor Vasiljev

Igor Vasiljev, scenograf, diplomirao je na Akademiji primenjenih umetnosti u Beogradu. Autor je brojnih scenografija u zemlji i inostranstvu.

Pored svog rada kao scenograf, Igor Vasiljev se bavi istraživanjem na polju digitalnih medija, naročito digitalne umetnosti, fotografije, elektroakustične muzike, videa, veb i grafičkog dizajna Dugogodišnji saradnik Omen teatra na brojnim projektima. Dobitnik je više nagrada za scenografiju. Živi i radi u Beogradu.

www.web-stage.org

Srđan Veljović

Srđan Veljović, fotogrаf i kulturni rаdnik., zаvršio je Elektrotehnički fаkultet u Beogradu. U svom radu se bаvi problemom identitetа i njegovog uspostаvljаnjа kаo poljа konstituisаnog spoljа, istrаžujući mestа prestupа grаnice kojа gа ogrаničаvа.

Reаlizovаo projekte Arhitekturа i fаšizаm, Lep život kаo eksces, Nebo, Grаnice rodа, Ekonomijа moći heteroseksuаlne veze, Koliko visoko je bezbedno, Nož žicа, Umeće trаnzicije, Trаnsponovаnje – Džoni Rаcković, Mnoštvа, Tehno – pozicije potkulture, Mogućа mestа solidаrnosti. Izlаgаo više putа grupno i sаmostаlno u Srbiji, Mаkedoniji, Hrvаtskoj, Bosni, Sloveniji, Rumuniji, Albаniji, Austriji, Nemаčkoj. Član je ULUS-a. Živi i radi u Beogradu.

Isidora Spasić

Isidora Spasić, scenograf, diplomirala je na Accademia di belle arti di Brera u Milanu, Italija, gde se dalje specijalizovala na odseku scenografija za film i TV.

Autor je više scenografija i kostima za pozorište, film i video spotove kao i dizajnerska rešenja za postavke izložbi (Kulturni centar Beograd, Kulturni centar REX, Galerija nauke i tehnike u Beogradu) i instalacije na muzičkim festivalima (EXIT 2012). Vodila je i učestvovala u više radionica i festivala u zemlji i inostranstvu. Živi i radi u Beogradu i Milanu.

Duško Ruljević

Duško Ruljević, umetnik iz Beograda, autor je brojnih pozorišnih i filmskih scenografija, koje su pored učešća na domaćim i internacionalnim festivalima priznati brojnim nagradama, među kojima su i Cinéfondation nagrada na filmskom festivalu u Kanu, Up to 10000 bucks nagrada na festivalu CINEMA CITY (Novi Sad, RS) i priznanjima na festivalu Young Cuts (Montreal, CA) i Duka Festu (Banja Luka, BiH).

Pored angažovanja u polju scenografije, Duško se aktivno bavi istraživanjem u sferi savremenog teatra i multimedije. Njegovi radovi su do sada prikazani na grupnim izložbama u Bitef teatru, Konaku Knjeginje Ljubice, Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, kao i u Red House galeriji u Rejkjaviku. Od novembra 2010. godine Duško je aktivni član Omen teatra. Živi i radi u Beogradu.