o nama 
ser eng esp

Omen teatar nastao je iz projekta Omen, oformljenog 1995. godine, sa idejom da uspostavi novi sistem kreativnog rada sa mladima. Namera autorskog tima, sačinjenog od umetnika različitih profila, bila je da taj proces sprovede u formi multimedijalnih, eksperimentalnih i edukativnih radionica sa ciljem daljeg razvoja umetničkog potencijala svojih polaznika.

Omen teatar kakav danas postoji razvio se 1998. godine iz potrebe autorskog dela tima da nastavi i produbi istraživenje i eksperiment u sferi savremene umetnosti, naročito teatra, multimedija i njihovih tendencija.

Kroz proces rada na novom jeziku simbola Omen teatar otkriva mogućnosti što tačnije i direktnije komunikacije. Omen se bavi proučavanjem i analizom odnosa pojedinca i društva, kao i čovekove potrage za sopstvenim identitetom. Koristeći savremene pozorišne tehnike i moderne tehnologije, a kroz multimedijalni pristup, Omen traga za novim pozorišnim i umetnickim formama i metaforama.

Kao nevladina organizacija, Omen teatar deluje kroz:

  • istraživanje u oblasti savremenog pozorišta i plesa
  • istraživanje različitih formi moderne umetnosti, multimedija, novih tehnologija i njihove imlementacije u savremeni teatar
  • organizaciju edukativnih i stručnih radionica za umetnike, pedagoge i mlade
  • organizaciju i sprovođenje humanitarnih projekata i radionica zasnovanih na raznim umetničkim tehnikama
  • organizovanje projekata sa ciljem dalje afirmacije marginalizovanih grupa u društvu
  • organizaciju međunarodnih skupova, konferencija i festivala iz oblasti savremene umetnosti, naročito teatra, i edukacije
  • saradnju sa međunarodnim institucijama i ustanovama iz oblasti pozorišne i drugih umetnosti
  • organizovanje gostovanja stranih umetnika i pedagoga
  • produkciju svojih projekata, kao i projekata drugih umetnika i grupa